Historie hradu

Kdy přesně byl hrad založen není známo. První písemná zmínka pochází z roku 1380. V té době náležel hrad rodu Rýzemberků. Historici předpokládají, že jeho předchozími majiteli byli hrabata z Bogenu, později rod Wittelsbachů a před Rýzemberky jej užívali páni z Velhartic. 

Rýzemberkové získali hrad v průběhu 14. století. Provedli v něm rozsáhlé úpravy, rozšířili opevnění a udělali tak z Rabí jeden z nejpevnějších hradů v Čechách. Když v roce 1407 získal Rabí Jan z Rýzmberka, velký odpůrce husitů, stal se hrad terčem dvou útoků. V roce 1421 zde Jan Žižka přišel o oko, hrad však byl dobyt.

O dokončení renovace a velkou přestavbu Rabí se zasloužil Půta II. Švihovský, který obdržel hrad po smrti svého strýce Viléma ml. z Rýzmberka. Během jeho působení zažívá hrad Rabí koncem 15. století největší rozkvět. Půta II. zastával vysoké státnické funkce – úřad nejvyššího zemského soudce. Rabí tak bylo povýšeno na město a získalo tak všechna práva s tím spojená.

Půtovi synové, kteří Rabí spravovali od r. 1504 v přestavbách pokračovali a zadlužili se tak, že jim nezbývalo nic jiného, než prodávat postupně rodinné jmění a nakonec i hrad sám.

Od roku 1548 se v něm vystřídalo několik majitelů, 1570 ho koupil Adam Chanovický z Dlouhé Vsi a jeho rod hrad vlastnil až do 18. století.

V roce 1708 kupuje téměř neobyvatelný hrad společně s nedalekým Žichovickým zámkem arcibiskup kardinál Jan Filip z Lamberka. Lamberkové však na hradě nežili. V této době se hrad stává volně přístupný a slouží jako snadný zdroj stavebního materiálu pro obyvatele okolních vsí. Císař Leopold I. nařídil jeho zboření, naštěstí však k němu nedošlo. Poslední šlechtičtí majitelé Lamberkové darovali zříceninu v roce 1920 Spolku pro zachování uměleckých, historických památek v Pošumaví. Od roku 1954 je hrad v péči státu a v roce 1978 byl vyhlášen Národní kulturní památkou.