Pověsti

Opičí daň

Podle tradované pověsti byl Rabský majitel Půta II. velký cestovatel. Z jedné výpravy si dovezl cvičenou opičku. Ta se mu však zaběhla a potulovala se po okolí. Místní sedláci se domnívali, že je to ďábel, zahnali zvířátko na strom a házeli po něm kamení tak dlouho, až ubohá opička padla mrtvá k zemi. Sedláci nesli svému pánu vítězně ukázat přemoženého „ďábla“, ale vytoužené odměny se nedočkali. Místo toho jim rozzezlený Půta II. předepsal tzv. opičí daň.

Bezedná studna

Při budování studny na hradním nádvoří nešetřili tehdejší Rabští páni Švihovští penězi. Bylo potřeba prokopat vysoký skalnatý masív, než se na dně jámy zaleskla první voda. Studna přitahovala strašidla a další tajemné bytosti, které se zjevovali na její obrubni. Ze studně se ozvývalo podivné hučení. Rabským měšťanům zvědavost nedala a chtěli vědět, jaké tajemství studna skrývá. Spustili tedy do studny kachnu s červenou stužkou kolem krku – a ta po několika hodinách vyplavala ve Ždichovickém rybníku. Studna byla později zasypána hradním zdivem a tím ztratila přitažlivost i pro všechny nadpřirozené přízraky.

Jan Žižka

To, že slavný husitský vojevůdce přišel na Rabí o své oko je fakt, ovšem dohady, jak k tomu došlo, se různí. Podle jedné verze se při bitvě střela z luku zaryla do hrušně, pod kterou Žižka stál a tříska z ní způsobila jeho oslepnutí.

Jiná varianta tvrdí, že oko zasáhl cíleně Přibík Kocovský, z hradeb Rabí. „Jsi to ty, bratře Žižko?“ zvolal prý a když se mu dostalo kladné odpovědi, varoval Žižku: „Krejž si holého!“ Ten ho však neuposlechl a Přibíkova střela zasáhla cíl. Tento výjev byl dříve zobrazen na rabské bráně. Bránu později zbourali sedláci kvůli levnému stavebnímu materiálu. Na jednoho z nich spadl kámen a na místě usmrtil. Ostatní si to vykládali jako Žižkovu pomstu a přestali kameny odnášet.