Zámek Horažďovice

Zámek Horažďovice
Zámek Horažďovice

Na místě dnešního renesančně – barokního zámku stála dříve malá, ale významná vodní tvrz ze 13. století. V souvislosti s tím, jak postupně přebírala řídící funkci hradu Prácheň, měnila se i její podoba. Ve 14. století patřil zámek – v té době vlastně gotický hrad – pánům ze Strakonic, po nich pánům z Hradce. Pozdější majitelé se však protivili zemským zákonům, a hrad byl proto koncem 15. století vypleněn císařským vojskem. V 16. století ho upravil rod Švamberků na renesanční zámek. O století později přibylo několik barokních úprav. Koncem 18. století přešel zámek do majetku Mansfeldů.

V jihozápadním traktu přistavěném italským arichitektem Salominim jsou dnes vystavené muzejní expozice. Součástí zámku je i barokně upravená kaple, v níž byla zachována původní raně gotická hradní věž ze 13. století. V zámecké zahradě na severozápadním okraji celého areálu stojí gloriet z konce 17. století. 

V současné době sídlí v zámku městské muzeum. Jeho sbírky jsou spojené s životem města a celého kraje. Naleznete zde i informační centrum a restauraci.

Doprava

Autem ze Strakonic směr Sušice, vlaková trať Klatovy – Sušice. Ve městě jsou dvě vlaková nádraží, Horažďovice je blíže k centru, Horažďovice – předměstí na okraji města.