Žichovice

Žichovice

Prvními trvalými obyvateli tohoto místa byli rýžovníci zlata. Největší proslulosti dosáhli přitom Keltové, kteří přinesli vlastní systém budování hradišť. Žichovice vznikly na místě malé osady na soutoku Nezdického potoka s Otavou. Otavské zlato sloužilo tenkrát k mnoha účelům, k výrobě keltských zlatých mincí, jako platidlo, využívalo se ve šperkařství. Roku 1544 páni Švihovští prodali hrad Rabí, ale Žichovice si ponechali, postavili zde nynější zámek. V následujících letech vesnice několikrát změnila svého majitele.

Posledními majiteli byla rakouská rodová větev uherských Lamberků, která si žichovický zámek ponechala až do roku 1945.

Doprava

Pěšky z Rabí 2 km po žluté značce, vlakem trať Klatovy – Sušice, zastávka Žichovice, kolem po cyklostezce č. 2084.