Příběh ukrytý v kamenech

Proměny hradu Rabí mezi lety 1797 a 2021 

Milí návštěvníci,

   jednou z pozoruhodných cest poznání hradu Rabí jsou staré grafiky a fotografie, které okouzlujícím způsobem přibližují proměny hradního areálu.
   Vystavené grafiky, pohlednice a fotografie představují hrad jako výraznou krajinnou dominantu, přibližují proměny jednotlivých částí hradního komplexu a také popisují stavební a restaurátorské práce, jež se na Rabí udály od osmdesátých let minulého století do dnešních dnů.

   Doufáme, že pro vás budou tyto snímky stejně fascinující a zajímavé jako pro nás.

Výstava v konírně potrvá od 2. dubna do 30. října 2022.