Pomníky Velké války na jihu Čech

Výstava

Pomník padlým, Stráž nad Nežárkou

Pořadatel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Místo konání: galerie Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích na Senovážném nám. č. 6, Č. Budějovice

Termín: 12. listopadu – 21. prosince 2018, prodlouženo do 31. ledna 2019 / (pozn. 24. 12. – 2. 1. 2019 zavřeno)

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

V souvislosti s oslavami významných výročí roku 2018 spojených s českou státností připravuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích výstavu a doprovodnou publikaci s názvem Pomníky Velké války na jihu Čech. Výstava i publikace představují typologii, ikonografii a osudy pomníků obětem první světové války na území Jihočeského kraje.

Přednostně si všímá zdařilých sochařských děl, které výrazně spoluutvářejí podobu center měst a vesnic a stávají se znakem místní identity. Ve dvacátých a třicátých letech byly chány jako výraz zármutku nad  smrtí mladých mužů, ale i symbol hrdinského vítězství v rámci prvorepublikových oslav československých legií. Autoři výstavy neopomněli poukázat i na frontové příběhy některých vojáků, rozdíly v utváření poválečné kolektivní paměti v česko- a německojazyčných oblastech či spory o ideovou náplň pomníků mezi konzervativně cítícími venkovany a republikánskými pokrokáři.

Více inforamcí k výstavě zde.