Monumenta vivent. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, 2013

Detailed information

Year:

2013

Place:

Josefov

Language:

Czech

Number of pages:

144

175 Kč

last few

Buy

175 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Josefov

Třetí svazek ediční řady Monumenta vivent, která si klade za cíl seznamovat čtenáře s tématy, kterými se aktuálně či dlouhodobě zabývají jak odborníci z josefovského pracoviště NPÚ, tak badatelé externí. Předmětem studia, bádání, zkoumání, analýz či prostě profesního zpracování zadané věci je kulturní historie královéhradeckého regionu, zpravidla akcentovaná úhlem pohledu památkáře či historika umění.

Obsah:

Studie

 • Jindřich Kolda: Celestýnky v Choustníkově Hradišti - zapomenutá fundace F.A Šporka
 • Matouš Jirák: Michelangelovy stopy v Opočně
 • Pavel Mach: František Kysela - realizace v Královéhradeckém kraji
 • Ladislav Zikmund-Lender: Kubismus pro Hradec? Budova Zemských hospodářských učilišť v Hradci Králové, Theodor Petřík, 1913-1923

Materiálie:

 • Vladislava Říhová: Odraz budování barokních kostelů v matrikách farností na Broumovsku
 • Viktor Blažek: Křížová cesta Josefa Jana Lederera na Pecce z roku 1772
 • Zuzana Křenková, Vladislava Říhová: K historii kostela sv. Jakuba Většího v Dolním Lánově
 • Jan Tlučhoř: František Polický a spol. továrna na kůže a řemeny v Jaroměři
 • Rudolf Khol: Třicet let snah o záchranu hradu Frymburk

Zprávy:

 • Václav Horák: Nejstarší dochovaný náhrobník v Hořicích - zapomenutý a znovuobjevený
 • Lukáš Schorný: Průzkum náhrobků na Broumovsku
 • Jiří Slavík: Josefovský hřbitov a čtyři méně známé náhrobky
 • Pavel Mach: Restaurování sochy sv. Františka Xaverského ve Zboží a obrazu Madony s Ježíškem a sv. Janem Křtitelem ze zámku v Opočně.

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop