Zámek Buchlovice

Detailed information

Year:

2015

Place:

Kroměříž

Language:

Czech

Number of pages:

171

ISBN:

978-80-87231-09-8

150 Kč

Reprint in preparation

Zámek Buchlovice nechal Jan Dětřich Petřvaldský postavit pro svoji manželku a tímto velkorysým galantním gestem jako by oznámil budoucím generacím majitelů: Užívejte Buchlovice jako útočiště a prostor klidu a harmonie. A oni se jeho vzkazem řídili. Zvláště patrné je to u Leopolda II. Berchtolda, který Buchlovicím vtiskl jejich dnešní podobu. Jestliže velká evropská historie zná Leopolda II. Berchtolda jako ministra zahraničních věcí habsburské monarchie a hybatele dějin, na jeho milovaných Buchlovicích v něm poznáváme manžela, otce a elegantního hostitele významných osobností. Místnosti zámku, ve kterých jednali ministři a přední diplomaté dnes již zaniklých říší, představují svět, v němž prožil nejšťastnější okamžiky svého nevšedního života. Ke každé historické události se váže mnoho různých dokladů a svědectví. O životě a zejména duchovních a morálních vlastnostech člověka však vypovídají mimo jiné i umělecké předměty a osobní věci, kterými se obklopoval. A jakkoliv jsou svědky mlčenlivými, řeknou nám možná mnohdy více než hromada archivních dokumentů. Na zámku Buchlovice se tvořily dějin, rozhodovalo se zde o konci starého světa a minulost se stala kulisami pro drama budoucnosti.

Publikaci je možno zakoupit též v prodejně suvenýrů státního zámku Buchlovice.
Obsah:
  • Úvod
  • Zámek Buchlovice
  • Petřvaldští z Petřvaldu
  • Berchtoldové z Uherčic
  • Leopold I. Berchtold
  • Zámecké interiéry
  • Ložnice pro hosty
  • Leopold II. Berchtold
  • Jídelna pro hosty
  • Druhá ložnice pro hosty
  • Stříbrný salon
  • Ondřej Schweigl
  • Paví salonek
  • Sál
  • Kuřácký salon
  • Gyula Benczúr
  • Pracovna hraběte
  • Knihovna
  • Grafická sbírka
  • Jídelna
  • Ložnice hraběte Leopolda Berchtolda
  • Ložnice hraběnky Ferdinandy Berchtoldové
  • Bedřich Berchtold
  • Zámecký park
  • Fuchsie