Divadlo na nádvoří hradu Rabí

Kulturní akce

  • Rabí ()
  • 5. 7. 2019
  • 19.00–20.30
  • Jednotné vstupné 80 Kč

KOLÁR - SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ZE STRAŠÍNA / Pan Kaplan má třídu rád

Divadelní představení na motivy humoristického románu Leo Rostena

Hrdinou příběhu je lidový mudrc pan Kaplan, který se učí češtině. Ojedinělá osobnost pana Kaplana se s dychtivostí dítěte vydává do neprobádaných a zrádných zákoutí českého jazyka. Jeho nálezy a vynálezy jistě pobaví každého, kdo má rád jazykozpyt se všemi pravidly i nelogičnostmi. 

Akci pořádá Rabský okrašlovací spolek ROSa, z.s.