Přehled majitelů Rabí

Stručný přehled majitelů rabského panství

Švihovští z Rýzmberka (polovina 14. století až 1544)

 • Půta z Rýzmberka (1380–1399)
 • Břeněk z Rýzmberka (1399–1407)
 • Jan z Rýzmberka (1407–1450)
 • Vilém mladší z Rýzmberka (1450–1479)
 • Půta Švihovský z Rýzmberka (1480–1504)
 • Vilém a Břetislav Švihovští z Rýzmberka (1505–1544)

Jindřich Kurcpach z Tranchenburka (1544 až 1557)

Diviš Malovec z Libějovic (1557 až 1561)

Vilém z Rožmberka (1561 až 1563/1570)

Chanovští z Dlouhé Vsi (1563/1570 až 1708)

 • Adam Chanovský z Dlouhé Vsi (1563/1570–1598)
 • Jan Vilém Chanovský z Dlouhé Vsi (1598–1607)
 • Adam Přibík Chanovský z Dlouhé Vsi (1607–1620)
 • Kryštof Chanovský z Dlouhé Vsi (1620–1628)
 • Jan Jindřich Chanovský z Dlouhé Vsi (1628–1647)
 • Jan Albrecht, Jan Karel a Jan Vilém starší Chanovští z Dlouhé Vsi (1647–1672)
 • Jan Jindřich Chanovský z Dlouhé Vsi (1672–1685)
 • Jan Václav Chanovský z Dlouhé Vsi (1685–1695)
 • Jan Vilém Chanovský z Dlouhé Vsi (1695–1708)

Lambergové (1708 až 1920)

 • Jan Filip kardinál z Lamberga (1708–1712)
 • František Antonín z Lamberga (1712–1759)
 • Jan Nepomuk z Lamberga (1759–1797)
 • Karel Evžen z Lamberga (1797–1831)
 • Gustav Jáchym z Lamberga (1831–1862)
 • Gustav Vilém z Lamberga (1862–1886)
 • František Emerich z Lamberga (1886–1901)
 • Jindřich z Lamberga (1901–1920)

Spolek pro zachování památek v Horažďovicích (1920 až 1953)

Československý a český stát (od roku 1953)

 • Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Plzni (1958–1990)
 • Státní ústav památkové péče v Plzni (1991–2001)
 • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni (2002–2012)
 • Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích (od roku 2013)