O prázdninovém parkování v Rabí

O prázdninách se parkuje na novém místě ...

   Hrad Rabí patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším památkám Plzeňského kraje. S čilým turistickým ruchem úzce souvisí větší množství aut, které do malebné pošumavské obce přijíždí a které je potřeba zaparkovat.
   Po dlouhá léta byli návštěvníci zvyklí, že se parkovalo na rabském náměstí. Tento systém však způsoboval jisté nepohodlí obyvatelům městečka.

   V letošním roce místní samospráva rozhodla, že se ze zdejšího náměstí stane klidová zóna a že parkovací místa na náměstí budou v prvé řadě vyhrazena rezidentům a dále držitelům průkazu ZTP (respektive ZTP/P), nebo lidem, kteří mají jednání na městském úřadě, či kteří chtějí využít služby (nakoupit si či zajít na pobočku České pošty).
   Městský úřad v Rabí tudíž vytyčil novou odstavnou, chcete-li parkovací plochu na jihovýchodním okraji obce. Jedná se o rozlehlou louku v blízkosti hospodářských budov, která je od vstupní brány hradu vzdálena přibližně sedm set padesát metrů. A stejně tak zdejší městský úřad stanovil výši parkovacích poplatků a způsob jejich výběru.
   Jinými slovy řečeno, parkování je v kompetenci místní samosprávy a správa hradu Rabí musí rozhodnutí Městského úřadu v Rabí respektovat.

   Vážené a milé návštěvníky hradu prosíme, aby se – pokud je to možné – před cestou na Rabí podívali buďto na webové stránky hradu (www.hrad-rabi.cz), nebo města (www.mestorabi.cz), kde jsou uvedeny veškeré podrobnosti o parkování v Rabí. Současně žádáme, aby příchozí respektovali pokyny zaměstnanců městského úřadu, kteří jsou pověřeni organizací parkování.

   Pokud by přeci jen došlo k nějakému nedorozumění, prosíme, obracejte se se svou zpětnou vazbou na zřizovatele a provozovatele parkoviště, na Městský úřad Rabí.

Velice děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.
Správa hradu Rabí