Ohlédnutí za uplynulou sezónou na hradě Rabí

Návštěvnická sezóna 2021 přinesla mnohé - krásné okamžiky i neradostné chvíle ...

   V paměti většiny z nás si letošní rok vyslouží řadu přízvisek, mezi nimiž budou převládat slova jako zvláštní, složitý nebo náročný. A specifické bude i hodnocení roku 2021 na hradě Rabí.

   Během zkrácené sezóny (od 3. května do 31. října 2021) prošlo mohutnou vstupní branou více než šedesát jeden tisíc návštěvníků, od těch nejmenších v kočárcích až po dědečky a babičky.
   Většina z úctyhodného počtu návštěvníků si hrad prošla v rámci některého z prohlídkových okruhů, ale zájmu se těšil i kulturní a společenský program. Úsměvy na dětských tvářích vykouzlil Rabský floutek (prázdninová loutková představení) a také muzikálové pohádky. Starší návštěvníci si užily Hradozámeckou noc, tradiční festival nemainstreamových kapel Ruinfest či Dny Šumavského trojhradí. Během letních prázdnin se malí i velcí pobavili při sokolnických ukázkách a svého soutěživého ducha často projevovali při lukostřelbě.

   My všem příchozím děkujeme za návštěvu i zájem o tuto překrásnou, monumentální a fascinující památku. Zvláště jsme vděčni za to, že návštěvníci byli milí, zvídaví i dobře naladění a že s velkým pochopením dodržovali veškerá nařízení a doporučení. A obrovský dík patří i všem, kteří se tak či onak podílejí na provozu této národní kulturní památky - bez jejich pozitivní nálady, nadšení, znalostí a vysokého pracovního nasazení bychom se neobešli.

   Aby vynikla architektura hradního komplexu i jeho členitost, je potřeba mu věnovat velkou péči. Kromě každodenní údržby a úklidu se snažíme každý rok opravit alespoň kousek hradu. V letošním roce probíhá výměna dřevěného schodiště, po němž návštěvníci schází v závěru prohlídky na velké hradní nádvoří.